Foto gallery

Artikel 2014-02 - Missiologische waarnemingen in het NT (20)

Openbaring van Gods plannen aan Zijn dienaren,  hoe bijzonder dat ook is – zeker wanneer er engelen bij betrokken zijn – is niet abnormaal. Wat we in dit boek zien is heel groot, geldt voor de hele wereld, sluit alle mensen in en gaat over het eind van het wereldzendingstijdperk. Als God Zijn plan openbaart sluit Hij het eind erbij in. We zien dat Hij Zijn plannen openbaart over hoe, wanneer, waar en door wie bepaalde zendingsactiviteiten plaats moeten vinden. Eerder openbaarde Hij zendingsplannen aan Jezus, Paulus en Petrus,  nu aan Johannes en later nog aan vele anderen. Zonder zo’n openbaring zouden we geneigd zijn ‘ons eigen ding te doen’, zonder de wereld te beïnvloeden zoals we hadden gekund als we volgens Gods openbaring gewerkt hadden. Ons gebed om de openbaring van Gods zendingsplannen aan ons moet voortdurend en krachtig zijn. Zonder Hem kunnen we niets doen.

Lees meer...

Artikelen archief