Foto gallery

Even voorstellen

Wij zijn Steef en Tineke van ’t Slot, getrouwd sinds 1982. We hebben 4 kinderen, allemaal met partner, en 4 kleinkinderen. Gedurende onze huwelijksjaren zijn we bij allerlei zendingsactiviteiten betrokken geweest; Steef al sinds 1973. In die jaren hebben we vanuit Nederland werk mogen doen in Oost Europa, en in (Zuid) Afrika hebben we 8 jaar als zendelingen gewoond en gewerkt. Hoewel we sinds 2006 terug zijn in Nederland, maken we jaarlijks nog steeds een aantal zendingsreizen, meestal naar diverse Afrikaanse landen.

We zien onze missie als tweeledig. Steef houdt zich bezig met het zendingsbewust maken van de kerk en het opleiden van toekomstige zendelingen. 

Tineke werkt aan praktische training van kinderwerkers voor zondagsscholen en christelijke kinderclubs.

Na terugkomst in Nederland hebben we in 2010 de stichting Recruiting for Missions (kortweg R4M) opgericht. Daarmee is ons werk zichtbaarder geworden voor onze vrienden en heeft een legale status gekregen. 

R4M is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de stichting belastingaftrekbaar.

Na jarenlang gewerkt te hebben met Open Doors en WEC werd Steef in 2005 geordineerd als voorganger van de Full Gospel Church of God in South Africa, kort nadat hij promoveerde op zendingstheologie. Sinds 2008 zijn we geassocieerd met Bethany Fellowship International in de Verenigde Staten. Dit heeft o.a. geleid tot onderwijsreizen naar Azië en Latijns Amerika.

R4M is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 09219572 en is sinds eind 2012 deelnemer van de Evangelische Zendingsalliantie (EZA).