Foto gallery

Visie en missie

Onze visie

De Kerk in de Ontwikkelende Wereld te zien uitgroeien tot een Lichaam dat de uitvoering van de Grote Opdracht in haar volledigheid serieus neemt, vooral het sturen van interculturele zendelingen naar de nog onbereikte bevolkingsgroepen op het eigen continent.

Onze missie

Het bewustmaken van de Kerk in de Ontwikkelende Wereld van haar verantwoordelijkheid tot deelname aan wereldzending, door middel van het geven van visie en onderwijs aan ieder die God daartoe roept, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen.

Het werkveld

De Kerk in de Ontwikkelende Wereld, ook wel de Meerderheidskerk genoemd, die zich hoofdzakelijk bevindt op het Zuidelijk Halfrond. In Afrika bijvoorbeeld, is dat een Kerk van een half miljard mensen, die nog 990 onbereikte bevolkingsgroepen op hun continent te be√ęvangeliseren heeft. Van deze onbereikte volken hangt ongeveer 2/3 de Islam aan.

Het potentieel

Afrika bijvoorbeeld, zou met haar half miljard christenen gemakkelijk een half miljoen zendelingen moeten kunnen uitsturen. Dat kan met eigen middelen betaald worden, als bijvoorbeeld iedere 1.000 christenen 1 zendeling zouden uitsturen.

Tenminste een derde deel van de bevolking van Afrika is jonger dan 15 jaar. Als deze jonge generatie tot discipelen van de Heer wordt gemaakt, sluimert onder hen een enorm zendingsleger. Vandaar ook onze visie voor het opleiden van goede kinderwerkers.