Foto gallery

ANBI gegevens

Naam van de instelling: Recruiting for Missions

RSIN fiscaal nummer: 8222 06 602

Stichting bestuur:

  • Dr. Steef van 't Slot, voorzitter
  • Robert van der Lans, penningmeester
  • Tineke Bijl, secretaresse

Post- en bezoekadres: Hobbemastraat 52 - 6717 PP Ede (stichtingssecretarieaat)

Doelstellingen: Beschreven in de stichtingsstatuten

Beleidsplan: Een driejarenplan, beschreven in een separaat document. Het eerste wordt gepubliceerd in december 2013, voor de periode 2014-2016

Functies: Recruiting for Missions heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Beloningsbeleid: Bestuur noch directie wordt beloond voor hun diensten; alle medewerkers functioneren op vrijwillige basis. Wel kunnen voor het werk van de stichting reëel gemaakte kosten worden gedeclareerd op basis van overlegde bonnen

Verslaglegging: Aan het eind van de driejarige periode die in het beleidsplan beschreven wordt, wordt een driejarenverslag gepubliceerd. Het eerste daarvan wordt gepubliceerd in december 2013, over de periode 2011-2013

Financieel jaarverslag: Tussen 1 januari en 31 maart zal de penningmeester van de stichting het financiële jaarverslag over het voorafgaande jaar publiceren