Foto gallery

Artikel 2014-07 - Zendingsaspecten in het evangelie - Johannes (3)

Wat gebeurde er tijdens Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw? Eerst overwon Hij de culturele en de geslachtsbarrière (Samaritaan/Jood, man/vrouw).  Toen creëerde Hij een opening door haar nieuwsgierigheid te wekken.  Voorzichtig brengt ze Zijn identiteit ter sprake: ‘Bent U groter dan onze vader Jakob…?’  – een vraag die Hij pas later beantwoordt door kundig gebruik te maken van de openbaring die de vrouw al had over wanneer de Messias komt.  De volgende barrière die Jezus nam was die van het sociale dilemma van de vrouw, toen Hij haar zei ‘haal je man’.  Hij zag haar eerlijkheid; ze probeerde de lelijke feiten niet te verbergen. De vrouw, beschaamd nu, verstopte zich snel achter de volgende barrière, een godsdienstige.  Jezus trapt er niet in. Hij ‘respecteert haar religieuze gevoelens’ niet en zegt onomwonden dat ‘wij Joden het bij het rechte eind hebben en jullie Samaritanen ernaast zitten omdat redding uit de Joden is’.  Over interreligieuze dialoog gesproken…

Lees meer...

Artikelen archief