Foto gallery

Geloofsovertuiging

Wij onderschrijven de geloofsbelijdenis van het z.g “Lausanne Covenant” (het Verbond van Lausanne) zoals dat gesloten werd tijdens het Internationale Congres voor Wereldevangelisatie in Luasanne, Zwitserland in 1974.

Klik voor de volledige tekst