Foto gallery

Artikel 2014-08 - Waar is de Kerk in Openbaring

Gods joodse en heidense dienaren zijn verzegeld,  zodat ze onderscheiden worden van andere mensen, en niet beschadigd worden als het 7e zegel de zeven bazuinen inluidt.  ‘Gras, struik noch boom’  mogen beschadigd worden. Zij zijn gelovigen in diverse stadia van geestelijke volwassenheid die Gods zegel ontvingen,  in tegenstelling tot hen die Zijn teken niet op hun voorhoofden hebben. We zien hoe beeld en realiteit hier in elkaar overvloeien.

Lees meer...

Artikelen archief