Foto gallery

Zendingscursussen

Kerk, bereik de onbereikten!

Al meer dan 15 jaar geeft Steef van ’t Slot de cursus World Evangelisation – That All May Hear. Steef is al meer dan 40 jaren bij veel verschillende vormen van wereldzending betrokken en is een ervaren en veel gevraagd cursusdocent in binnen- en buitenland. Zijn voornaamste werkveld is Afrika.

Deze cursus is bedoeld om leden van de gemeente van Jezus Christus bewust te maken van de noodzaak, dát deel van de Grote Opdracht uit te voeren dat meestal blijft liggen omdat het te moeilijk is. In een kleine 7.000 bevolkingsgroepen in de wereld is het evangelie nog geheel onbekend. Daar moeten dringend zendelingen naar toe.

Klik om verder te lezen

Wat leert de Bijbel ons over zending?

Steef van ’t Slot promoveerde in 2005 op zendingstheologie. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Deze bijbelstudiecursus zoekt eenvoudigweg de vraag te beantwoorden: wat leert het oude testament ons over zending? Deze cursus is het eerste deel van drie: hierna volgen nog twee cursussen over wat we in het nieuwe testament over zending leren.

De titel is dan ook: Wat zegt de Bijbels zoal over zending? – Deel I: Oude Testament. We leren de Bijbel te lezen met zendingsogen. 

Klik on verder te lezen

Wat leert de Bijbel ons over zending?

Als vervolg op cursus 2 (wat het Oude Testament ons leert over zending) heeft Steef van ’t Slot ook nog 2 cursussen ontwikkeld die u helpen ontdekken wat het Nieuwe Testament daarover leert.

De titel is, evenals de vorige: Wat zegt de Bijbels zoal over zending? – Deel II A & B: Nieuwe Testament. We leren hier over de zendingspraktijken van Jezus en Zijn apostelen.

Klik om verder te lezen