Foto gallery

Cursus voor Kinderwerkers

De Training voor Kinderwerkers is ontworpen door Mevr. Tineke van ’t Slot, onderwijzeres, met 35+ jaar ervaring in kinderwerk. Het is een driedaagse cursus, die ook tijdens een weekend gegeven kan worden. Als er slechts éen dag beschikbaar is, kan het basisgedeelte ook gegeven worden zonder praktische toepassing.

De cursus is bedoeld voor mensen die kinderwerk doen in hun kerk en voor mensen die met zo’n werk willen beginnen. De cursus is ontworpen op een manier die de studenten de gelegenheid geeft in een kerkelijke context ’s-middags praktisch toe te passen wat ze ’s-morgens aan theorie hebben geleerd. Als er geen kinderen beschikbaar zijn, kunnen de studenten beurtelings oefenen en ‘het gehoor’ zijn. 

Klik om verder te lezen