Welkom

Steef en Tineke hebben met hun hele gezin in Zuid Afrika gewerkt en gewoond voor 8 jaar. In 2006 kwamen ze terug naar Nederland, maar Steef bleef reizen en gaf zijn cursus om zendelingen op te leiden en te motiveren in Afrika. Nu dat de kinderen uit huis zijn, hebben zij besloten om weer samen de zending in te gaan. 

Op deze site zul je hun verhalen kunnen lezen, hun avonturen kunnen volgen en Steefs Bijbelstudies met betrekking tot zending bestuderen. 

We wensen u veel leesplezier en Gods zegen bij het verder lezen...

Uw hulp help ons!

Als vervolg op cursus 2 (wat het Oude Testament ons leert over zending) heeft Steef van ’t Slot ook nog 2 cursussen ontwikkeld die u helpen ontdekken wat het Nieuwe Testament daarover leert.

De titel is, evenals de vorige: Wat zegt de Bijbels zoal over zending? – Deel II A & B: Nieuwe Testament. We leren hier over de zendingspraktijken van Jezus en Zijn apostelen.

In verschillende opzichten zijn deze nieuwtestamentische delen een vervolg op het eerste deel, over het Oude Testament. Hoewel de cursus best op zichzelf gevolgd kan worden, zullen de grote bijbelse lijnen duidelijker worden als eersthet eerste deel wordt gevolgd.

Deze nieuwtestamentische cursusdelen zijn bedoeld om leden van de gemeente van Jezus Christus bewust te maken van dewijze waarop in de vroege gemeente zending bedreven werd. Dat die praktijk nogal eens afwijkt van wat we er in de afgelopen eeuw van gemaakt hebben, behoeft geen betoog. Maar hoe dan wel? Daarin geeft deze cursus meer inzicht.

De cursus wordt gegeven op uitnodiging, aan kerken, (huis)gemeenten, bijbel- of zendingsscholen en aan groepen van – idealiter – 10-20 mensen. De cursus kan in ’t Nederlands zowel als in ‘t Engels gegeven worden.

Het onderwijzen van ieder van deze twee cursusdelen neemt ongeveer 25 uur, en kan over een twaalf-weken periode wekelijks op een avond gegeven worden, of op negen achtereenvolgende weekavonden plus een zaterdag, of gedurende drie weekends (vrijdagsavonds en een deel van de zaterdag).

Het cursusmateriaal bestaat uit een boek (beschikbaar in ’t Nederlands of Engels) van 124 pag. A-5 formaat, dat tegen geringe kostprijs geleverd wordt. De Stichting Recruiting for Missions werkt op basis van giften. Er wordt slechts km-vergoeding gevraagd (cursusdagen maal het aantal kilometers).

Deze twee cursusdelen vormteen serie van 2 x 25 Bijbelstudies over alle nieuwtestamentische boeken en een aantal gerelateerde onderwerpen. De meeste cursisten getuigen, dat deze studiereeks ze vele inzichten gegeven heeft die ze nooit eerder ontdekt hadden.

De cursus is bedoeld voor alle gemeenteleden die meer willen leren over wat de Bijbel over vroegchristelijke zendingspraktijken zegt, zoals thuisfrontcommissies van zendelingen, voorgangers, kerkenraden, oudstenteams en Bijbel- of zendingsschoolstudenten. De cursus is onmisbaar voor  hen die zich zelf voorbereiden naar het veld te gaan,  al is dat maar voor een korte tijd.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.