Foto gallery

Tanzania (05-2009)

Van 25 april tot 9 mei maakte Steef een reis naar Kigoma, Tanzania, om les te geven aan een beginnende Zendingsschool van Bethany, 'Lake Tanganyika Christian College' genaamd. Hij was uitgenodigd door zijn collegas Nathan Rasmussen (USA, bij wiens gezin hij verbleef) en Walumona Luke (DRC), die beide in Tanzania werken. Laatstgenoemde is directeur van de school. Steef werkte eerder met hen, in februari 2008, in Burundi en Rwanda. De nieuwe school in Kigoma begon het eerste cursusjaar met 10 studenten. Gelegen aan de oostkant van het Tanganyikameer, is de omgeving van Kigoma het gebied waar Livingstone en Stanley elkaar ontmoetten in 1871.

De foto van de moskee toont de aanwezigheid van de I'lam in Tanzania.

De eerste week gaf Steef zijn cursus 'Inleiding tot Zending', maar zijn cursus Zendingstheologie, die voor de 2e week gepland stond, kon niet doorgaan omdat Steef door een flinke griep geveld werd. Hij knapte net op tijd op, om nog op de geplande datum te kunnen terugvliegen. De studenten hopen dat hij nog terugkomt voor het studiejaar voorbij is, maar dat lijkt niet voor de hand te liggen....